پایان نامه درباره: متدولوژی های برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مطالعه ی  روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی  ERP در صنعت تولید برق

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

متدولوژي سیگنیچر[1]

شــركت اپیکور. نيــز يكــي ديگــر از توليــد كننــدگان ERP در دنيــا اســت. متــدولوژي ايــن شــركت بــه نام سیگنیچر ، براي پياده سازي ERP از  فاز متوالي تشكيل شده است. اين فازها در ادامه معرفي شده اند. شكل 3 فازهاي ششگانه اين متدولوژي را نشان مي دهد.[13]

فازاول- تحليل

اهداف اين فاز، تعريف نيازمنديهاي كسب و كار مشتري، تعيين افراد كليدي تيم پروژه، و طراحي نمونه اوليه سيستم مي باشـد. در اين فاز نيازمنديهاي كسب و كار ارزيابي مي شود، افراد كليدي تيم پروژه آموزش مي بينند،

 

فازدوم- سازماندهي پروژه

در اين مرحله، اهداف پروژه تعيين و تصويب- مي گردند، برنامه پـروژه تهيـه، تصـحيح و تصـويب شـده ، تـيم پـروژه و برنامـه زمانبندي آن مشخص مي شود. همچنين مديريت پروژه و كنترل روشها در اي فاز برقرار مي شوند.

فاز سوم – طراحي

هدف اين فاز طراحي و تنظيم سيستم مي باشد. طراحي روشهاي كسب و كار، طراحي وروديها، خروجيها و واسط كاربران، تنظيم پارامترهاي سيستم و تست آنها و آموزش كاربران نهائي سيستم همگي در اين فاز محقق مي شوند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مطالعه ی  روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی  ERP در صنعت تولید برق

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.