پایان نامه درباره: تحلیل فلسفی آیات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ضرّ

علّامه مصطفوی دربارة این کلمه می­فرماید:

«أن الأصل الواحد فی المادّة: هو ما یقابل النفع، فالنفع هو الخیر العارض یتحصّل للإنسان، و الضرّ هو الشرّ المتوجّه للشیء یوجب نقصاناً فیه أو فی متعلّقاته»[1]

أصل واحد در این مادّه به آن چیزی گفته می­شود که مقابل نفع است، پس نفع خیر عارضی است که برای انسان حاصل می­شود. و ضرّ به شرّی گفته می­شود که متوجّه شیئی باشد که موجب نقصان در آن یا نقصان در متعلّقاتش می­شود.

مانند حصول نقصان در اعتقادات یا بدن یا مال یا غیر اینها. مانند آیه: «وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ»[2]؛ چیزی از آنها می­آموختند که برای آنها سودی نداشت و به آنها ضرر  می­زد.

علم اگر موجب هدایت به خیر و صلاح و تکامل نفس نشود، ضرر است و موجب فساد و گمراهی. این مادّه 74 بار در قرآن ذکر شده است و به فتح و ضمّ «ضاد» هر دو آمده است.

راغب در مورد این واژه می­گوید:

«الضُرُّ: سوء الحال، إمّا فی نفسه لقلّة العلم و الفضل و العفّة و امّا فی بدنه لعدم جارحة و نقص و امّا فی حالة ظاهرة من قلّة مال و جاه»[3] ؛ ضر به معنای بد حالی است، اعمّ از آنکه در نفس باشد، مثل فقد علم و عفّه، یا در بدن، مثل نقص عضو، یا در حالت ظاهری، مثل کمی مال و جاه.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه حلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم