پایان نامه با موضوع : پیکربندی زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– فضای اهداف در برابر فضای تصمیم

 

معمولا برنامه ریزی تک هدفه در فضای تصمیم[1] و برنامه ریزی چند هدفه در فضای اهداف[2]  مورد بررسی قرار می گیرد. برای نشان دادن تفاوت ایندو، برنامه دوهدفه در شکل1-4 را در نظر بگیرید که در آن c1=(3،1،-2) و c2=(-1،2،0) ضرائب توابع هدف می باشند. X فضای شدنی در فضای تصمیم می باشد که توسط بردار واحد در فضای R3 نشان داده شده است. شکل 2-4- نشان دهنده ناحیه شدنی Z در فضای اهداف می باشد که در آن هشت zi نگاشت هایی از هشت نقطه حدی فضای X می باشد. توجه شود که :

  • نگاشت تمامی نقاط حدی X به فضای اهداف ، یک نقطه حدی در آن فضا ایجاد نمی کند.
  • ابعاد Z حداکثر به اندازه k می باشد.
  • لزوما Z در فضای غیر منفی اهداف قرار نمی گیرد.

فرض کنید نشان دهنده محدوده شدنی در فضای اهداف باشد. یک نقطه  متعلق به محدوده شدنی فضای اهداف می باشد اگر  باشد و داریم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت