پایان نامه با موضوع :تناسب آیات وسوره‌ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • تناسب و ارتباط میان سوره‌ها

دربارۀ انواع واقسام مناسبت در قرآن نظرات گوناگون ومختلفی از سوی دانشمندان علوم قرآنی و مفسّران، مطرح شده و هر یک با ارائۀ مثالهایی از قرآن به تبیین وتوضیح نظرات خود پرداخته‌اند. سیوطی انواع این مناسبت را 14 نوع می‌داند.[1] البته ‌این تعداد مناسبت مستقل نبوده و بسیاری اوقات می‌توان آنها را در یکدیگر ادغام نمود. بطور کلی می‌توان آنهارا در دو نوع کلی تقسیم نمود:

الف) ارتباط وتناسب میان سوره‌ها

ب ) ارتباط وتناسب میان آیات یک سوره

وهرکدام از آنهارا به‌انواع کوچکتر تقسیم کرد.که‌از مهمترین انواع ارتباط بین سوره‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) ارتباط میان ابتدای یک سوره با انتهای سورۀ قبل

2) ارتباط میان یک سوره با سورۀ بعدی ( مناسبت میان بخشی از یک سوره با ابتدای سورۀ بعد، مناسبت میان بخشی ازسوره با بخشی از سورۀ بعد، مناسبت میان بخشی ازیک سوره با سورۀ بعد)

3 ) مناسبت میان یک سوره با سورۀ دیگر (مناسبت میان بخشی از یک سوره با بخشی از سورۀ دیگر، مناسبت میان بخشی از یک سوره با سورۀ دیگر)

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن