پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت 2

ا در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسیولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود داردو از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست (نبوی .سید حسین.خشونت رسانه ای پدیده ای جهانی است .1384)

رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی ،ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارندو از سوی دیگر ،با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتواننددر کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند.دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری ،شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد .(رحمانیان .1377. 78_62 و فرجی ها .1385. 59)

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشدبنابراین رسانه های جمعی با این رویکرد آثار زیانباری بر جامعه بر جای خواهد گذاشت . به هر حال رسانه ها به عنوان پدیده ای که روز به روز در حال تغییر و تحول هستند برای جوامع بشری و نیز اداره کنندگان جامعه قواعد بیشتری دارند. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها ست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند.(حببیب زاده .اصحاب . افخمی .حسین و نادرپور.محمد رضا .فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی 1388)

توجه به اخلاق رسانه ها نسبت به اخلاق در دیگر حرفه ها اهمیت بیشتری دارد چرا که حرفه های دیگر برد محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آنها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت نمی کند ولی رسانه ها واسطه میان مردم هستند و بخش زیادی از وقت آنها را به خود اختصاص می دهند .رسانه ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی عمل کردن آنها  نه فقط بر تک تک افراد بلکه بر روابط بین آنها تاثیر می گذارد .(جعفری نژاد.سید ابوالفظل.بررسی برخی از حیطه های اخلاق حرفه ای و رسانه) با توجه به اینکه سیستم قضایی نقش محدودی در پیشگیری از جرم دارند.استفاده از رویکردهای دیگردر این ارتباط لازم به نظر میرسد .رسانه های گروهی این توانایی را به عنوان ابزار آموزشی توانمند جهت پیشگیری موثر از جرم دارند.تحقیقات گسترده ای در ارتباط با نقش سازنده و مثبت رسانه های گروهی در این زمینه وجود دارد .اهمیت ویژه رسانه به عنوان نخستین نماینده تولید دانش ،انتشار،ترویج علوم و فنون و نیز به عنوان ناظر عمومی و کارگزار اطلاعات مشخص شده است .(رنجبر .علی اصغر.رسانه و پیشگیری از جرم )

 

1-3- فرضیه های تحقیق:

الف : فرضیه اصلی

عدم انطباق  مضامین  برخی از  برنامه های شبکه جهان بین  که اغلب آن را فیلم ها و سریال های خارجی تشکیل میدهد با وضعیت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فردی مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب،بلوغ زودرس، علاقه به تحصیل مال نامشروع در مدت زمان بسیار محدود،ایجاد شخصیت کاذب و بزرگ پنداری ،تجمل گرایی وایجاد علاقه در اعتیاد به مواد مخدرمی شود و نهایتا تمایل به ارتکاب بزه را در بینندگان این شبکه محلی افزایش می دهد که با توجه به انجام فیلترینگ و سانسور در مرکز و جلوگیری از پخش بسیاری از برنامه های مضر جهت خانواده ها درصد بسیار کمی را به خود اختصاص داده است و با توجه به چشم انداز افق رسانه ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری رو به کاهش است . در عوض با توجه به ساخت و پخش برنامه در گروه های مختلف خانواده ، اجتماعی ، فیلم و سریال ، کودک  و خبر در گروه های تولیدی صدا، سیما و خبر که تماما در راستای منویات مقام معظم رهبری و چشم انداز افق رسانه بوده که  دقیقا در راستای فرهنگ سازی و اشاعه دین مبین اسلام و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و نهایتا منجر  به جلوگیری از ارتکاب بزه و جرم در استان میشود.

 

ب: فرضیه فرعی

1_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با توجه به ساختار آن که اغلب آموزش محور هست  می تواند در فرهنگ سازی مخصوصا برای مادران خانواده نقش موثری داشته باشد و با آموزش راه های زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، علمی، اخلاقی زمینه های  لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به  بزه و جرم را  فراهم آورد .

2_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و در کنار آن به آموزش و انتقال مفاهیم اجتماعی بپردازد که در نهایت این مهم منجر می شود به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی و جلوگیری از اشاعه بی‌بند و باری و بی هدفی و فساد.

3_برنامه های کودک شبکه جهان بین با استناد به آموزش از دوران کودکی در قالب شعر و طنز و داستان به آموزش نکات اخلاقی و خانوادگی پرداخته و اعمال ناپسند و زشت را نکوهش میکند که در دراز مدت میتواند یک عامل بازدارنده در خصوص ارتکاب به جرم باشد.

3_سریال ها و تله  فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی وبومی محلی بوده که در آنها همیشه یک فرد بومی موفق بوده و دسیسه های افراد دیگر را کنسل می کند جنبه آموزشی این سریال ها و تله فیلم ها بیشتر اجتماعی و عام بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم با تکیه بر باورهای دینی و علایق قومی و عشیره ای  موفق باشد.

4_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین  می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.

5_حجم عمده آموزشهای ناصحیح به سریال ها و فیلم های سینمایی خارجی و به ندرت ایرانی برمیگردد که با فراموش کردن محیط سالم خانواده  تمایل شدید به تجمل گرایی و اسراف و بعضا به خاطر جذب مخاطب بیشتر اقدام به نمایش صحنه هایی  میکنند که منجر به آموزش نحوه ارتکاب برخی از جرایم میشود .

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1-پرسش اصلی:

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟

1-4-2-سوالات فرعی:

1- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟

2-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.

3-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.

4- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟

1-5-اهداف تحقیق:

1.شبکه جهان بین میتواند با ی سرگرم کننده و آموزشی  خود از مضامین ترویج خشونت  و عادی جلوه دادن بزه و جرم جلوگیری کند.

2.یکی از مخاطبان اصلی برنامه های شبکه جهان بین کودکان هستند که ذهن آماده ای برای الگو برداری و همزاد پنداری با شخصیت های داستانی این برنامه ها دارند که شبکه جهان بین در این خصوص موفق بوده و توانسته ازآموزش انحرافات و زشتی ها جلوگیری و به آموزش مفاهیم و اصول اولیه اخلاقی بپردازد که در نهایت به پیشگیری از ورود بزهکاران به جامعه منجر میشود .

3.ساخت و پخش میزگرد در خصوص قوانین و مقررات حاکم برجامعه و تبیین مصادیق بزه و جرم و راه های پیشگیری و برخورد با آن با حضور مسئولین ذیربط یکی ازمهمترین برنامه های این شبکه در خصوص این موضوع میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 216

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***