پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مساله بهینه‌سازی چند‌هدفی

یک مساله بهینه‌سازی چند‌هدفی عبارت است از تعدادی هدف که باید کمینه یا بیشینه شوند. در این‌جا نیز همانند مساله بهینه‌سازی تک‌هدفی، معمولاً مساله محدودیت‌هایی دارد که هر جواب شدنی (از جمله جواب‌ بهینه) باید در آن‌ها صدق کند. در زیر، ما به بیان عمومی مساله بهینه‌سازی چند‌هدفی می‌پردازیم:

یک جواب x، برداری از n متغیر تصمیم استX=F(x1,x2,…,xn) . M، تعداد اهداف در مساله f(x) است. fi(X)  مقدار تابع هدف iام را نشان می‌دهد. محدودیت‌های مساله، حدود متغیرها نامیده می‌شوند که هر متغیر تصمیم را محدود به گرفتن مقداری بین یک کران پایینی xi(L) و یک کران بالایی xi(u) می‌کند. این حدود، فضای متغیر تصمیم ، یا به طور ساده‌تر فضای تصمیم را نشان می‌دهند.

در مساله تعداد J محدودیت به‌صورت نامعادله و K محدودیت به‌صورت معادله، وجود دارند. عبارت gi(x) وhk(x) توابع محدودیت‌ها نام‌گذاری می‌شوند. محدودیت‌های نامعادله به صورت «بزرگ‌تر یا مساوی»  و «کوچک‌تر یا مساوی» در مسأله بالا به کارگرفته می‌شوند. یک جواب X که همه  محدودیت‌ها و همه 2N حدود متغیر را برآورده نسازد، یک جواب نشدنی است. از سوی دیگر، اگر یک جواب X همه محدودیت‌ها و حدود متغیرها را برآورده سازد، به عنوان یک جواب شدنی شناخته ‌می‌شود. بدیهی است که کل فضای متغیر تصمیم، در حضور محدودیت‌ها، لزوماً شدنی نیست. مجموعه همه جواب‌های شدنی، ناحیه شدنی یا فضای جستجو است. در این فرمول‌بندی، هر تابع هدفی می‌تواند به صورت کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی باشد.

یکی از تفاوت‌های برجسته بین بهینه‌سازی تک‌هدفی و چند‌هدفی این است که در بهینه‌سازی چند‌هدفی، توابع هدف، علاوه بر یک فضای متغیر تصمیم معمول، یک فضای چند بعدی را ایجاد می‌کنند. این فضای چند بعدی، فضای هدف نامیده می‌شود. به ازای هر جواب در فضای تصمیم، نقطه‌ای در فضای هدف وجود دارد که با f(X)=Z=(z1,z2,…,zM) نشان داده می‌شود. نگاشت بین یک بردار جواب و یک بردار هدف صورت می‌گیرد. بهینه‌سازی چند‌هدفی، گاهی اوقات به عنوان بهینه‌سازی برداری مطرح می‌شود، زیرا به جای یک هدف، به بهینه‌سازی برداری از اهداف پرداخته می‌شود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده