پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها  

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات

در ابتدا پوربابایی]37[ یک مدل انتخاب کار  در محیط تک ماشین برای تعیین اینکه چه تعداد و کدام کارها پذیرش شوند به طوریکه سود خالص با توجه به جریمه دیرکرد ماکزیمم شود ارایه نمود. گوپتا[1] و همکاران]38[ مسئله انتخاب یک زیر مجموعه از پروژه و تعیین توالی بهینه برای آنها، برای دست­یابی به ماکزیمم سود خالص را مورد مطالعه قرار دادند. استاجه[2] ]39[ مساله زمان­بندی ماشین تکی با فرض انتخاب کارها و توالی آنها را مورد مطالعه قرار داد، که در آن فرض شد ماشین با احتمال قابل پیش­بینی دچار خرابی شده و غیر قابل تعمیر است. اسلوتنیک و مورتون[3] ]40[ مدل پذیرش سفارش تک دوره­ای برای یک سیستم تک مرحله­ایی را در نظر گرفتند، هدف در این مدل ماکزیمم نمودن سود خالص بوده که تاخیر در تحویل منجر به جریمه شده و تحویل زودتر از موعد منجر به سود بوده است. برای حل این مدل از الگوریتم دقیق شاخه و کران و دو الگوریتم ابتکاری استفاده شد. لویس و اسلوتنیک[4] ]41[ مدل چند دوره­ایی با رویکرد دیرکرد وزنی را در نظر گرفتند، آنها فرض کردند که انتخاب کارها روی سفارشات آینده تاثیر می­گذارد؛ به عبارت دیگر مشتری    رد­شده دیگر باز نمی­گردد.اسلوتنیک و مورتون[5] ]42[ این مدل را با در نظر گرفتن جریمه دیرکرد و اینکه زودکرد پاداشی در بر ندارد مورد مطالعه قرار دادند. اوز[6] و همکاران]43[ مدل قبلی را با فرض زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی مورد مطالعه قرار دادند و برای حل آن از الگوریتم­های فراابتکاری استفاده نمودند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.