پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش های هنرستانی                  

در فرآیند یاددهی-یادگیری هنرستانی، روش تدریس (الگوی عمل میان هنر آموز و هنرجو) بر اساس اهداف و محتویات آموزشی و شیوه سازماندهی تدریس (مراحل تدریس) انتخاب می شود که عبارتند از: روش تدریس معلم محور، روش تدریس تعاملی، روش تدریس هنرجو محور، در روش تدریس معلم محور، شیوه عمل مبتنی بر تک گویی غالب است و معلم به طور یکجانبه مطالب درسی را عرضه می کند و هنرجویان به گوش دادن، دریافت کردن و مشاهده کردن می پردازند، در روش تعاملی الگوی عمل میان معلم و هنرجو بر اساس گفتگو و تعامل صورت می گیرد، ارتباط میان معلم و هنرجو دو جانبه است و در روش های تدریس هنرجو محور که اساس آن را اصل خود کاری تشکیل می دهد هنرجو به طور فردی یا گروهی و با استفاده از راهنمایی های معلم، به طور مستقل به امر یادگیری می پردازد، در این روش هنرجو حتی المقدور به طور فعال و مستقل به موضوع درسی درگیر می شود و در صورت لزوم از راهنمایی ها و مشورت های معلم بهره می گیرد ]18[.

مکانيزم نهادهاي اصلي براي توسعه مهارت‌ها و دانش انساني، نظام رسمي آموزشي است. اکثر کشورهاي جهان سوم براين باورند و يا مي‌خواهند باشند که رمز اصلي توسعه ملي، گسترش کمي و سريع فرصت‌هاي آموزشي است. هر چه آموزش بيشتر، توسعه سريعتر.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.