پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مکانیابی آرک‌هاب

در مدل مکانیابی هاب یکی از اهداف حل مسئله این است که هاب‌ها کجا قرار دارند. در مسائل مکانیابی هاب یک ضریب تخفیف روی یال‌هایی که بین دو هاب هستند، تعریف می‌شود. این یال که همان آرک‌هاب است بین هر دو نقطه هاب در مدل P تسهیل هاب میانه وجود دارد. در مسئله P میانه فرض اصلی بر این است که شبکه گره‌های هاب کامل است و تمام نقاط هاب دو به دو توسط آرک‌هابها بهم متصل هستند. لذا در این مدل مکان آرک‌هابها همزمان با مسئله انتخاب هاب‌ها حل می‌شود و مکان آرک‌هابها نیز مشخص می‌شود. مسئله انتخاب آرک کمبود قابل توجهی از مدل P هاب میانه را مورد بررسی قرار می‌دهد ]10[. مسائل هاب میانه عموما بعنوان یک مسئله مکانیابی شناخته می‌شوند. اما آنها را می توان بعنوان مسئله طراحی شبکه نیز به حساب آورد که شامل دو دسته مسائل طراحی شبکه هستند

1.آرک هاب

  1. یال دسترسی

مسئله آرک‌هابها در طراحی شبکه انتخاب آرک‌هابها است. با توجه به اینکه هابها کاملا با هم متصل هستند مکان آرک هابها را در مسئله مشخص می‌کنیم. طراحی یالهای دسترسی[1] انتخاب یالهای متصل کننده هاب‌ها به نقاط غیر هاب است.مسئله تخصیص یگانه مسئله بسیار مشکلی خواهد بود و جزو دسته مسائل Np-Hard می‌باشد ]10[.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مسئله انتخاب کمان‌های هاب با تخصیص و سطوح ظرفیت چندگانه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.