پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف موضوع تحقیق

از زمانی که کنت آررو[1] (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت­هاي اقتصادي به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می­گذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که براي نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت­هاي اقتصادي به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز براي اقتصاددانان و متخصصان  امور مالی دهه­هاي آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت­هاي اقتصادي در نظام تولیدي متکی بر نیروهاي بازار آزاد است. آررو بسیار پیش­تر از بسیاري مکاتب اقتصادي کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگی­هاي شخصی افراد در تصمیمات اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه­هاي دانش اقتصاد به ویژه در حوزه­هاي مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب­ناپذیر نه تنها در حوزه­هاي نظري و تجربی اقتصادي و مالی، بلکه در بسیاري دیگر از زمینه­هاي سایر علوم، جایگاه ویژه­­اي را به خود اختصاص داده­اند و از این بابت تحلیل­هاي ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظري اقتصاد و عرصه تصمیم­گیري تجربی مالی و اقتصادي را تشکیل می­دهد]23[.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8