پایان نامه ارشد در مورد : بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تحقیقات داخلی

طباطبایی‌نسب و همکاران به واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری در استان یزد پرداختند. پس از بررسی مبانی نظری و شناسایی عوامل، پنج عامل فردی، سازمانی، مدیریتی، انگیزشی و ساختاری را به عنوان موانع اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کردند. بر اساس نظرات اخذ شده از خبرگان صنعت گردشگری استان یزد و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، موانع مذکور رتبه‌بندی گردید. نتایج به ‌دست ‌آمده از تحقیق آن‌ها به ترتیب اهمیت عبارت است از موانع انگیزشی، موانع سازمانی، موانع فردی، ساختاری و سازمانی [79].

امینی و سهرابی تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند» انجام داده‌اند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر جنسیت بر عوامل بازاریابی رابطه‌مند مانند اعتماد، تعهد، ارتباطات، رفع تعارض و وفاداری مشتری در بانک بوده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که چهار عامل بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتری رابطه مستقیمی دارند. در این میان گروه زنان در عوامل ” اعتماد/وفاداری” و “تعهد/وفاداری” حساسیت بیشتری دارند و در این دو عامل نسبت به مردان وفادارتر هستند. همچنین در عامل “اطلاع‌رسانی/وفاداری” چون شیب برای هر دو گروه منفی است تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشده و جنسیت بر این عامل تأثیرگذار نبوده است [58].

نوربخش و همکاران در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بازاریابی رابطه‌مند در روابط کامل خریدار- فروشنده در شرکت بهمن دیزل» نشان دادند که از میان عوامل مؤثر بر بازاریابی رابطه‌مند از دیدگاه فروشندگان، سه عامل دارایی‌های ارتباطی فروشنده، عدم رضایت و پیوندهای اجتماعی/شخصی بر گرایش ارتباطی خریدار- فروشنده تأثیر دارند و از دیدگاه خریداران علاوه بر عوامل فوق، دارایی‌های ارتباطی خریدار و عدم نوآوری فروشنده نیز بر گرایش ارتباطی خریدار- فروشنده تأثیر دارند [39]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.