پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس- قسمت 2

…………………………………………………………………………………..

72 جدول 4-26- وضعیت همبستگی بین مزایای اجتماعی و فروش خدمت …………………..

73 جدول 4-27-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت …

74 جدول 4-28- وضعیت همبستگی بین باورهای اخلاقی و فروش خدمت …………………..

74 جدول 4-29-  همبستگی و معناداری همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت …

75 جدول 4-30- وضعیت همبستگی بین باورهای قانونی و فروش خدمت …………………..

76 جدول 4-31- همبستگی و معناداری همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت…

77 جدول 4-32- وضعیت همبستگی بین مفید بودن شخصی و فروش خدمت …………………

77 جدول 4-33- همبستگی و معناداری همبستگی بین نگرش به تبلیغات و فروش خدمت …

78 جدول 4-34- وضعیت همبستگی بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات و فروش خدمت …

78

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………. 55
نمودار 4-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلات ……………………….. 56
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی ………………………………………… 57چکیده
امروزه سازمان­ها بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقاءمیزان فروش خود می باشند تمامی سازمانها به دنبال روش هایی هستند تا با بهره گرفتن از آن بتوانند نگرش مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خودرا برای ارتقاء فروش افزایش دهند یکی از راه های اساسی که سازمانها همواره به دنبال آن هستند تا از ان طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات است، تبلیغات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار درمورد یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت هایش که از طریق یک رسانـه عمومی، مخاطـبان را هدف قرار می دهد، بدیهی است اگر تبلیغات بتواند نگرش مثبتی را در افراد ایجاد نماید انگاه شانس سازمان جهت ارتباط با اشخاص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا میزان فروش آن سازمان نیز افزایش و ارتقاء می یابد همه اندیشمندان علم بازاریابی بر این امر تاکید دارند و متفق هستند که نگرش افراد نسبت به پدیده ها و باورهای آنان است که سبب تمایل و حرکت آنان به سمت محصول می شود حتی اگر این نگرش در افراد به شکل اشتباهی شکل گرفته باشد.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاءفروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد 0جامعه ی آمار این پژوهش 40000 نفر مشتریان بانک ملی در سطح شهرستان بندرعباس می باشد که در این رابطه 380 نفر به عنوان نمــونه انتخاب شده اند در این پژوهش 34 سوال مطرح شد که به بررسی سنجش نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات (باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی، باورهای اخلاقی، باورهای قانونی، مفید بودن شخصی) (30سوال) و میزان ارتقاء فروش خدمت در بانک ملی(4سوال) پرداخته شد تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss.16 انجام شده است، یافته­های مطالعاتی حاکی از آن است که بین نگرش مشتریان به تبلیغات و فروش خدمت در سطح 99 درصد رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
واژه­های کلیدی: نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات، ارتقاء فروش خدمت، بانک ملی شهرستان بندرعباس.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند. تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است(محمدیان،1385: 21). تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه­های دیگر از جمله رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و… از جمله رسانه­های مهم تبلیغاتی محسوب می­شوند. تبلیغات امروزه سهم زیادی را در شکل دادن نگرش مشتریان نسبت به محصولات مختلف بازی می­نماید. هر شرکتی تلاش می­نماید با تبلیغات نو نگرش مشتری را نسبت به کالا و خدمت خود مثبت کرده و میزان سهم خود را از بازار افزایش دهد.
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***