طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی – پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اصلی استاندارد با مقدار میانگین صفر و ucl برابر +3 و Lcl -3 متناظر با حدود کنترل سه انحراف استاندارد رسم کنیم. هر جزء اصلی می تواند جداگانه رسم شود و جفت مؤلفه های اصلی روی نمودار پراکنش دو جزء (معمولأ دوجزء اصلی) رسم گردد.

تفسیر معنادار اولین جزء اصلی در عمل نسبتأ معمول است و در مقالات نیز بیان میشود. ضرایب جزء اصلی نخست همه نشانه های یکسان و اندازه تقریبأ برابر دارند. متغیر نتیجه شده بنابراین به میانگین متغیرهای اصلی مربوط است و می تواند به عنوان معیار تغییر پذیری محصول درنظر گرفته شود؛ بعلاوه وقتی ضرایب برای جزء(یا اجزاء) در علامت متفاوت بوده و اندازه جفتی یکسانی از نظر بزرگی، داشته باشند. جزء اصلی نتیجه، تفاوت بین میانگین و زیرمجموعه متغیرها را نشان می دهد. به وضوح ضرایب متغیرها در اجزاء اصلی از الگوی ساده باز ذکر شده فوق پیروی نمی کند. گاهی اوقات ضرایب متناظر با چندین ویژگی نزدیک صفر است. مؤلفه اصلی نتیجه شده می تواند برای ارائه ترکیبات خطی فقط یک زیرمجموعه از p متغیر درنظر گرفته شود. بعلاوه وقتی ضرایب خصوصیات مختلف از نظر بزرگی متفاوت باشند، انواع تفسیرهای دیگر می تواند به اجزاء اصلی ربط داده شوند، مثلأ مقایسه یک متغیر با میانگین چند متغیر دیگر.

مشاهده می کنیم که اولین جزء اصلی در مشاهده 48 ام مقدار منفی و در مشاهدات 49 و 61 مقدار مثبت بزرگی دارد و دومین جزء نیز در مشاهده 66ام مقداری کمتر از حد پایینی دارد.این مقادیر دوراز مرکز متناظر مقادیر دور از مرکز در اندازه های طول و قطر است که بعدا در بخش یازدهم بیشتر با آن ها آشنا می شویم.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.