طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی – پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره

نمایش گرافیکی داده ها نقش مهمی در یافتن تغییرات در سطح متغیر شرح دهنده یک فرآیند دارد. در حقیقت در مثال های بسیاری با تک متغیر نشان داده شده،کنترل کیفیت آماری عمدتأ شامل نمایش داده ها روی یک نمودار کنترلی و نمایش گرافیکی امتداد داده ها روی آن؛ و اقدام در زمانیست که یک عامل غیر تصادفی مشخص شود. علاوه بر این در مواردی که چندین خصوصیت تصویر می شوند، راه معمول آن تصویر کردن آنها روی چندین نمودار است. در نتیجه وقتی روی مشاهدات چند متغیر متمرکز می کنیم، مرور مختصر نمودارهای کنترل تک متغیره در بسیاری موارد حداقل مکمل نمودارهای چند متغیره است.

نمودارهای تک متغیره در سال (1924)توسط شوهارت معرفی و در سال 1931 در کتاب او توصیف شد؛ و به عنوان اساس گسترش کنترل کیفیت آماری درضایع درنظر گرفته می شود. تمایلات و تغییرات در سطوح متغیرها به صورت طبیعی و وسیع از روی نمودارهای گرافیکی درک خواهد شد تا جداول عددی. این دید خصوصأ در شرایط صنعتی بسیار معمول و معتبر است.

نمودارهای کنترل شوهارت، مقادیر مشاهدات مجزا و میانگین مشاهدات زیرگروه ها را به ترتیب در نمودار  نمایش می-دهد. وقتی داده ها گردهمبندی هستند، نمودار  اغلب با نمودارهایی که مقدار آماره یا پراکندگی را نشان می دهند همراه است (مثل نمودار دامنه یا انحراف استاندارد). در نمودار 6.1 زوج نمودار ( ,R)  برای ششمین متغیر مطالعه موردی اول نشان داده شده اند

نمودارهای اضافی متنوعی برای تصویر کردن پراکندگی فرآیند و پارامتر مکانی آن گسترش یافته اند و درضایع بکار می روند. نظیر نمودار میانه، نیم دامنه، CUSUM، دامنه متحرک ، میانگین متحرک وزی نمایی و غیره. توضیحات پیرامون این نمودارها در کتب کنترل کیفیت تک متغیره، موجود است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.