شناسایی روند تغییرات مکانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

) ذکر نمود که موزاییک سطح زمین به علت تغییر الگوی جریان هوای محلی که ناشی از کاهش انتشار گرما از سطوح آسفالت و حیاط ها و حرارت تلف شده آنتروپوژنیک از فعالیت های صنعتی و خانگی می باشد به گونه غیر مستقیم روی جزایر حرارتی شهری تاثیر گذار می باشد. مطالعات بعدی همچنین روی اثر سطوح آسفالت در تراکم جزایر حرارتی شهری انجام گردید (Asaeda and Ca, 1993 ., Chudnovsky et al, 2004).

تا حدی همه متغیرهای حرارتی ذکر گردیده در افزایش دمای سطح در مناطق شهری شرکت می کنند. به گونه کل تفاوت بین محیط های بیوفیزیکی شهری و غیر شهری تابعی می باشد از ساختار سطوح متفاوت که نهایتا روی اقلیم این مناطق اثر می گذارد (Quattrochi and Ridd, 1998). همچنین هر نوع پوشش کاربری زمین به صورت بالقوه بودجه انرژی اتمسفری مخصوص به خود را دارند. مطالعات بودجه انرژی شهری اصول درک مکانیسم جزایر حرارتی شهری هستند (Sakakibara 1996 , Arnfield 1998). پس جزایر حرارتی شهری اصولا نتیجه دگرگونی سطح زمین می باشد، که روی توازن حرارتی فضای شهری اثر گذار می باشد.

1-1-1-1-1- تأثیر آب

فاکتور دیگری که روی جزایر حرارتی شهری موثر می باشد آب می باشد. حرکت آب از لایه های سطحی و زیرسطحی به اتمسفر فاکتور مهمی برای کنترل جزایر حرارتی شهری می باشد زیرا که بخشی از انرژی تابشی خورشید که توسط سطح جذب می گردد را به گرمای نهان تبدیل می کند یعنی از آن برای تبخیر آب یا ذوب یا تصعید یخ بهره گیری می گردد و دیگر نمی تواند از افزایش دما برای تبدیل آن به گرمای محسوس بهره گیری کند. نهایتا تبخیر تنها فرایندی می باشد

سایت منبع

که ترکیبی می باشد از معادله توازن انرژی و معادله توازن آب. مطالعات زیادی تأثیر چرخه هیدرولوژی را در توازن انرژی اتمسفری روی مکان شهرها مثل بیت المقدس، اسرائیل (Shafir and Alpert, 1990) و مکزیکوسیتی (Oke et al, 1999) مطالعه کردند. به گونه کل این مطالعات نشان می دهند که اندازه انرژی در گرمای نهان به دسترسی به آب در سطح برای انجام فرایند تبخیر بستگی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه