شناسایی روند تغییرات مکانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS-دانلود پایان نامه ارشد رشته …

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری

برای ایجاد جزایر حرارتی شهری چندین دلیل هست. پیش از ذکر عوامل مختلف در تشکیل جزایر حرارتی آغاز به مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر کاهش یا افزایش جزایر حرارتی پرداخته می گردد.

1-1-1-1-  تأثیر فاکتورهای مختلف موثر بر جزایر حرارتی شهری

1-1-1-1-1- تأثیر تغییرات پوشش سطح زمین

تغییرات اقلیم شهری نتیجه تمرکز جمعیت، توسعه فضاهای مسکونی در زیر، رو و بالای زمین و تغییرات مواد و مصالح سطح زمین می باشد (Yamashita and Sekine, 1991). این تبدیلات یا تغییرات کابری سطح زمین در مناطق شهری، ترکیبی از گرم شدن های محلی و منطقه ای را در بر دارد. برای مثال در طول قرن بیستم روی یک منطقه در حال توسعه از شرق کردیلا از شمال غربی کانادا به تگزاس، نظاره شده دمای سطح با تغییرات وسیع پوشش سطح (مانند حذف جنگل ها) در مدت زمان افزایش پیدا کرده می باشد (Skinner and Majorowicz, 1999).

سایت منبع

Cai و Kalnay (2033) ، تخمین زدند که در طول چهل سال گذشته تغییرات پوشش زمین در ایالات متحده به گونه میانگین 27/0 درجه سانتی گراد افزایش گرما به همراه داشته، که این رقم تقریبا دو برابر رقمی می باشد که قبلا برای شهرنشینی زده شده بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه