دانلود پایان نامه مهندسی صنایع : پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از نظر فرایندي نیز می‌توان فعالیت‌هاي داده کاوي را به سه دسته عمومی تقسیم کرد:

اکتشاف:  فرایند جستجو در یک بانک داده براي یافتن الگوهاي پنهان بدون داشتن یک فرضیه از پیش تعیین شده درباره اینکه این الگو ممکن است چه باشد. مانند تحلیل هایی که برحسب کالاهاي خریداري شده توسط مشتریان صورت می گیرد، این اطلاعات می تواند به بهبود چیدمان فروشگاه و طراحی تبلیغاتی خاص منجر گردد.

مدل پیش بینی:  فرایندي که الگوهاي کشف شده را از بانک داده استخراج می‌کند و آنها را براي پیش بینی در آینده به کار می برد. به عنوان مثال الگوهاي کشف شده براي پیش بینی فروش در خرده فروشی ها به آنها کمک می‌کند تا تصمیماتی را در رابطه با موجودي مواد خود اتخاذ کنند.

تحلیل‌هاي دادگاهی:  فرایندي که در آن الگوهاي استخراج شده براي یافتن عوامل نامعقول و متناقض به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال در موسسات مالی می توانند با تحلیل داد و ستدهاي جعلی گذشته الگوهایی را براي تشخیص و کشف کلاهبرداري در آینده به دست آورند.

در فرآیند بالا، داده‌هاي خام از منابع مختلفی جمع‌آوري می‌شوند و از طریق استخراج، ترجمه و فرآیندهاي بازخوانی به انبار داده‌ها وارد می‌شوند. در بخش مهیاسازي داده‌ها، داده‌ها از انبار خارج شده و به صورت یک فرمت مناسب براي داده‌کاوي درمی‌آیند. در بخش کشف الگو با روش‌هاي داده کاوي براي پاسخ به سؤال‌هاي خاصی که به ذهن می‌رسند، الگوریتم هایی استخراج می‌شود و از این الگوریتم‌ها براي ساخت الگو استفاده می‌شود. در بخش تجزیه و تحلیل الگو، الگوها به یک دانش مفید و قابل استفاده تبدیل می‌شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب می‌شوند، در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی