دانلود پایان نامه درباره: پیکربندی زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل

 

فضای R+ را زیر فضای غیرمنفی فضای Rk در نظر بگیرید.برای اینکه از روی شکل مشخص نمائیم که آیا یک  مسلط است یا غیر مسلط، R+ را بر روی  برگردانید. با این کار مجموعه ای به نام زیرفضای غیرمنفی برگردانده شده[1] روی  به وجود می آوریم و آنرا با نشان می دهیم که علامت جمع کراندار نشان دهنده جمع مجموعه ها در نظر گرفته شده است. بردار اهداف  غیر مسلط است اگر و تنها اگر اشتراک  و فضای شدنی اهداف Z ، تنها شامل نقطه   باشد. .

در برنامه چند هدفه عدد صحیح نشان داده شده در شکل 4-4 داریم  و . برای مثال، z3 غیر مسلط است زیرا اگر یک  داشتیم که بر این جواب مسلط بود، می بایست داخل زیرفضای غیرمنفی برگردانده شده روی z3  قرار می گرفت. از طرف دیگر، z5 تحت تسلط است  زیرا  z6 درزیرفضای غیرمنفی برگردانده شده روی آن واقع شده است.

در شکل 5-4 ، مجموعه غیر مسلط را با نمایش می دهیم که منظور از   bls پاره خط مرزی[2] در جهت گردش عقربه های ساعت از نقطه z1 به نقطه z2 می باشد. در شکل z4 غیرمسلط است و z3 تحت تسلط می باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.