دانلود پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری در شهر صد دروازه با تاكید بر آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی- قسمت 2

ای توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)اهمیت گردش گری به عنوان پدیده ای نوین ، از ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است . (Rojeck , 1997 , p12)

گردش گـری درعصر حاضر ، به عنوان صنعت بدون دود ،  توان مندی ها و طرف داران بسـیاری دارد . رشد قابل توجه و چشم گیر گردش گری در 50 سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است . مطابق با برآورد سازمان جهانی گردش گری ، كل گردش گر دنیا در سال 1950 تقریباً 25 میلیون نفرودر سال 2000 حدود 70 میلیون نفر بوده كه این رقم در سال 2020 به حدود یك میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید . این ارقام  نشان دهنده رشد 7 درصدی در یك دوره پنجاه ساله است . (سازمان جهانی گردش گری ، 2005 ، ص20)

توسعه گردش گری ، به ویژه در كشورهای كمتر توسعه یافته ، عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش در آمد قشرهای مختلف ، كاهش بیكاری ورونق اقتصادی و در نتیجه بهبود كیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود . بررسی ها نشان می دهد كه ارزهای به دست آمده از فعالیت های گردش گری ، در تنظیم تراز پرداخت های بسیاری در كشورها ، به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته كه معمولاً وابسته به یك محصول اند ، موثر واقع شده است . (سازمان جهانی گردش گری 2005 ، ص 19)

در گردش گری روندهای موثر زیادی وجود دارد كه مقامات محلی باید از آن ها مطلع باشند . یك روند كلی این است كه بیشتر گردش گران مایل به شركت در فعالیت های تفریحی ، ورزشی و ماجراجویی ، شناخت تاریخ و فرهنگ و محیط زیست مناطق مورد اقامت خود هستند . جهان گردی ماجراجویانه و علاقه وافر به آن مانند دیگر اشكال خاص گردش گری مثلاً گردش گری مذهبی ، سلامت ، زادگاهی و فرهنگی به سرعت رو به رشد هستند . گردش گری بسیار مردمی شده است . بسیاری از گردش گران نسـبت به ملاحظات زیست محیطی ، حسـاس و دقیق بوده ، خواهان دیـدن محـل هایی هستند كه به خوبـی در موردشان چاره اندیشـی شده و مشـكلات اجتمـاعی یا زیسـت محیـطی ایجـاد نمـی كنند . سفر تجاری و سفر برای حضور در گردهمایی ها و جلسات هم چنان روبه رشد است . (ضرغام بروجنی ، 1389 ، ص 16)

برای دست یابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردش گری در تمام سطوح ضروری است . تجربه بسیاری از مناطق جهان گردی در دراز مدت نشان داده است كه روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهان گردی می تواند بدون ایجاد مشكلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازار جهان گردی رضایت بخشی را حفـظ كند . مكـان هایی كه در آن گـردش گری ، بدون برنامـه ریزی توسـعه می یابد ، اغلب دچـار مشكلات اجتماعـی و محیطی می شوند . این مسائل برای سـاكنان زیـان آور و برای بسـیاری از جهان گردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشكلاتی در داد و ستد و كاهش منافع اقتصادی می شود . این مكان های جهان گردی غیر قابل كنترل نمی توانند به طور موثر با مناطق جهان گردی برنامه ریزی شده رقابت كنند . (ضرغام بروجنی ، 1389 ، ص 16)

جاذبه های شهری نقش مهم و محرك  در پیداش گردش گری و توسعه آن ایفا می كنند . گردش گری به واسطه ماهیت خود فعالیت پیچیده و تركیبی ، مستلزم مشاركت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان اندازه نیز اثرات گسترده ای در بر دارد . از همین رو ، گـردش گـری در هـر مرحـله و هر گام نیازمند برنامه ریزی وهم آهنگی و برای توسعه و مدیریت موفقیت آمیز آن برنامه ریزی در كلیه سطوح از اهمیت خاصی برخوردار است . شهر تاریخی دامغان ، با میراث فرهنگی ، هنری ، تاریخی و باستانی همانند مسجد تاریخانه ، پیر علمدار ، دریاچه چشمه علی ، خرابه های تپه حصار و . . . كه دارای ارزش و شهرت فراوانی اند ، فرصت های بسیار مناسب برای جذب گردش گران از تمام منـاطق دنیا و ایـران داراست . امـا به رغم وجود جاذبه های گـردش گـری فـراوان و علیرغـم موقعیت مناسـب و مسـاعد جغـرافیایی وجـود بسـیاری از مـواهب طبیعی و فـرهنگی و انواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای جهان گردی بین المللی ، مسئله گردش گری در شهر دامغان جایگاه واقعی خود را نیافته است .

بـرنامه ریـزی توسـعه گـردش گـری در شـهر دامـغان بـاید بـه شـیوه ای نـظام یـافته انجـام گیـرد . بـا برنامه ریزی گردش گری با توجه به نقش برنامه ریزی توسعه گردش گری ، این پژوهش در صدد آن است تا به این سوال پاسخ دهد كه برنامه ریزی چه تاثیری در توسعه گردش گری شهر دامغان دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***