دانلود پایان نامه با عنوان : بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تحقیقات خارجی

چیو و همکاران به تحقیقی تحت عنوان «بازاریابی رابطه‌مند و تغییر رفتار عرضه‌کننده با مشتری» پرداخته‌اند. در این تحقیق سه گروه مشتری: مشتریانی که روابط خود را با عرضه‌کننده حفظ می‌کنند، مشتریان ناراضی که روابط خود را با عرضه‌کننده قطع می‌کنند و مشتریان راضی که با عرضه‌کننده قطع رابطه می‌کنند، در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که در مورد مشتریان نوع اول سه نوع پیوند مالی، اجتماعی و ساختاری برای مشتری ایجاد ارزش کرده و منجر به وفاداری مشتری می‌گردد. در مورد مشتریان ناراضی فقط پیوند ساختاری باعث ایجاد ارزش برای مشتری شده و منجر به وفاداری او می‌گردد؛ و در مورد مشتریان آخر پیوند اجتماعی در ایجاد ارزش برای مشتری تأثیر مثبت داشته و موجب بهبود وفاداری می‌گردد [65].

الرباعی و الناظر در تحقیقی تحت عنوان «بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری» تأثیر پنج متغیر مستقل تعهد، ارتباطات، اعتماد، رضایت و همبستگی را بر متغیر وابسته وفاداری مشتری مورد بررسی قرار داده­اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان است. پرسشنامه تحقیق با توجه به مطالعات قبلی و ادبیات موضوع تهیه و توسط 450 نفر از مشتریان بانک در اردن تکمیل شده و از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برای بررسی تأثیر متغیرهای پنج‌گانه بر وفاداری مشتری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از پنج متغیر، چهار متغیر اعتماد، ارتباطات، رضایت و همبستگی تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد و بر خلاف انتظار تعهد، رابطه مثبت و معناداری بر وفاداری ندارد و در ضمن در میان متغیرهای دموگرافیک (جنس، تحصیلات و درآمد) جنس و درآمد رابطه مثبت و معناداری با وفاداری مشتریان دارد [66].

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.