دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

فهرست مطالب………………………………….. هشت

چکيده…………………………………………. 1

فصل اول:مقدمه

1-1- مروري بر کاربرد سيستم­هاي خبره……………….. 2

1-2- اهميت موضوع، هدف از انجام تحقيق و روش انجام آن… 4

1-3- معرفي فصل­هاي بعدي………………………….. 5

فصل دوم: پياده سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري

2-1- مقدمه…………………………………….. 6

2-2- کنترل کيفيت……………………………….. 6

2-3- کنترل فرايند آماري…………………………. 7

2-3-1- نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري کيفيت 8

2-3-2- پياده­سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري…….. 10

2-4- پيش نياز­هاي پياده­سازي………………………. 11

2-5- طراحي سيستم اندازه­گيري و جمع­آوري داده­ها در کنترل فرايند آماري    12

2-5-1- تعيين پارامتر­هاي کنترلي…………………. 12

2-5-2- تعيين پريود اندازه­گيري………………….. 13

2-5-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترها…. 14

2-5-4- تعيين روش اندازه­گيري و دستورالعمل­هاي مورد نياز براي ثبت داده­ها و انجام اقدامات اصلاحي………………………….. 15

2-6- تعيين سياست­ها و استراتژي هاي ارتقاء کيفيت…….. 15

2-7- آموزش…………………………………….. 16

2-8- تعيين ساختار اجرايي………………………… 17

2-9- تجزيه و تحليل……………………………… 19

2-10- مشکلات اجرايي کنترل فرايند آماري…………….. 19

2-11- جمع­بندي………………………………….. 22

فصل سوم: طراحي سيستم خبره جهت استفاده در کنترل فرايند آماري

3-1- مقدمه…………………………………….. 23

3-2- سيستم هاي خبره…………………………….. 23

3-3- تعيين پروژه جهت طراحي سيستم خبره…………….. 27

3-3-1- انتخاب الگوي مناسب……………………… 27

3-3-2- عوايد سيستم……………………………. 28

3-3-3- ابزار­هاي مورد نياز براي طراحي……………. 29

3-3-4- هزينه…………………………………. 29

 

3-3-5- مراحل ايجاد يک سيستم خبره……………….. 30

3-3-6- تحويل سيستم……………………………. 31

3-3-7- نگهداري و تکامل سيستم…………………… 31

3-4- طراحي سيستم خبره…………………………… 31

3-4-1- طراحي پايگاه دانش………………………. 31

3-4-2- طراحي موتور استنتاج…………………….. 35

3-5- ارائه مدلي براي يک سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري 38

3-5-1- واحد اندازه­گيري پارامتر­هاي کنترلي………… 40

3-5-2- تعيين ورودي­ها و خروجي­هاي سيستم…………… 40

3-5-3- نحوه دستيابي به قوانين و چگونگي کسب دانش براي ايجاد پايگاه دانش…………………………………………….. 41

3-5-4- چگونگي نمايش دانش در سيستم خبره مورد نظر….. 42

3-5-5- چگونگي روش استنتاج در سيستم خبره مورد نظر…. 43

3-5-6- چگونگي اعتبارسنجي سيستم ايجاد شده………… 44

3-5-7- نحوه به روز­آوري دانش سيستم خبره………….. 44

3-6- جمع­بندي…………………………………… 44

فصل چهارم: پياده­سازي کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري آن در کاشي مرجان

4-1- مقدمه…………………………………….. 45

4-2- فرايند توليد کاشي………………………….. 45

4-3- وضعيت کنترل کيفيت در کاشی مرجان……………… 46

4-4- پياده­سازي کنترل فرايند آماري در شرکت کاشي مرجان.. 47

4-3-1- تعيين پارامتر­هاي کنترلي…………………. 47

4-3-2- تعيين پريودهاي اندازه­گيري……………….. 48

4-3-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترهاي کنترلي  51

4-3-4- تعيين اقدامات اصلاحي و دستورالعمل­هاي مورد نياز 51

4-3-5- تعيين سياست­ها و استراتژي­هاي ارتقاء کيفيت….. 51

4-3-6- آموزش…………………………………. 52

4-3-7- تجزيه و تحليل………………………….. 52

4-4- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري در کاشي مرجان…………………………………………….. 52

4-4-1- تعيين ورودي­هاي و خروجي­هاي سيستم………….. 53

4-4-2- طراحي پايگاه دانش………………………. 62

4-4-3- طراحي موتور استنتاج…………………….. 63

4-4-4- استفاده از نر­م­افزار جهت ايجاد سيستم خبره….. 63

 

4-4-5- اعتبارسنجي سيستم با استفاده از داده­هاي قبلي.. 67

4-5- نتايج حاصل از کار با سيستم خبره طراحي شده…….. 68

4-6- جمع­بندي…………………………………… 71

 

فصل پنجم: خلاصه، نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………….. 72

5-2- خلاصه و جمع­بندي…………………………….. 72

5-2-1- پياده­سازي سيستم کنترل فرايند آماري……….. 72

5-2-2- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري 72

5-2-3- پياده­سازي سيستم کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره مربوط به آن…………………………………………… 74

5-3- پيشنهادات…………………………………. 74

فهرست منابع…………………………………… 76

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.