دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب                                                                                  شماره صفحه                                                                                                 

فصل اول       کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسئله 3

1-3- ضرورت بررسی مکان‌یابی رقابتی 4

1-4- اهداف مسئله 4

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن پایان‌نامه 5

1-6- ساختار کلی پایان‌نامه 5

1-7- جمع‌بندی فصل 5

  فصل دوم       مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 6

2-1- مقدمه 7

2-2- طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی با نگرش سنتی 7

2-3- طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی با نگرش نوین 8

2-4- فواصل در مسائل برنامه‌ریزی تسهیلات 9

2-5- مسئله مکان‌یابی رقابتی 12

2-6- طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی 13

2-6-1-   طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی بر اساس رفتار مشتری 14

2-6-1-1-    انتخاب قطعی 14

2-6-1-2-    انتخاب تصادفی 16

2-6-1-2-1-   مدل گرانشی هاف 16

2-6-1-2-2-   مدل MCI 18

2-6-2-   طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی بر اساس نحوه ورود به محیط رقابت 20

2-6-2-1-    ورود نوبتی به بازار 21

2-6-2-1-1-   ورود نوبتی به بازار و بدون عکس‌العمل رقبا 21

2-6-2-1-2-   ورود نوبتی به بازار باوجود عکس‌العمل رقبا 21

2-6-2-1-2-1-…………………………………………… برنامه‌ریزی دوسطحی. 22

2-6-2-1-2-2-………………………. مدل ریاضی برنامه‌ریزی دوسطحی. 25

2-6-2-1-2-3-……… استفاده از شرایط کراش-کاهن-تاکر (KKT) 26

2-6-2-2-    ورود هم‌زمان به بازار 30

2-6-2-2-1-   نظریه بازیها 30

2-6-2-2-1-1- فرضیات اساسی در نظریه بازی­ها 32

2-6-2-2-1-2- طبقه­بندی بازیها 33

2-6-2-2-1-3- بازی­های استراتژیک… 35

2-6-2-2-1-4- بازی­های استراتژیک با اطلاعات کامل. 36

2-6-2-2-1-5- تعادل نش.. 36

  فصل سوم       روش تحقیق 40

3-1- مقدمه 41

3-2- مدل­سازی مسئله 41

3-2-1-   مدل سهم بازار 45

3-2-2-   مسئله مکان‌یابی 45

3-3-    روش سه مرحله­ای 47

3-3-1-   مرحله تعیین میزان جذابیت 47

2-3-3-        مرحله تعیین مکان بهینه 47

3-3-3-   مرحله تعیین میزان کیفیت و قیمت 48

3-4- تعادل جذابیت 48

3-5- جایابی تسهیلات جدید 50

3-6- اندازه کیفیت و قیمت 51

3-7- جمع‌بندی فصل 51

  فصل چهارم      بررسی عملکرد روش سه مرحله‌ای در حل مسائل مکان‌یابی رقابتی 53

4-1- مقدمه 54

4-1-1-   مثال عددی 54

4-2- تحلیل حساسیت 58

-3-4  جمع­بندی فصل……………………………………………………………………………………60

  فصل پنجم         نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی 61

5-1- مقدمه 62

5-2- مروری بر فصلهای گذشته 62

5-3- خلاصه تحقیق 62

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 63

5-5- جمع‌بندی فصل 64

  فهرست منابع و مراجع     65

  پیوست­ها 68

7-1- کدهای لازم برای محاسبه جذابیت و تابع هدف 69

7-2- کدهای مثال 4-1-1 70

1-2-7-        برای نقطه کاندیدا       [20,20] 70

2-2-7-        برای نقطه کاندیدا [40,35] 70

3-2-7-        برای نقطه کاندیدا [30,80] 71

4-2-7-        برای نقطه کاندیدا [100,75] 71

5-2-7-        برای نقطه کاندیدا   [105,40] 72

 

فهرست شکل­ها                                                                         شماره صفحه  

شکل ‏2‑1 فاصله بین وسیله جدید X و وسیله موجود Pi 10

شکل ‏3‑1 محیط با نقاط تقاضا 43

شکل ‏3‑2 خوشه­بندی نقاط تقاضا 44

شکل4‑1 محیط با نقاط تقاضا 54

شکل‏4‑2: خوشه­بندی نقاط تقاضا 56

شکل 4‑3 مختصات مربوط به مثال 57

شکل ‏4‑4: تحلیل حساسیت هزینه اولیه 59

شکل ‏4‑5:تحلیل حساسیت نقطه تقاضای دوم 59

شکل ‏4‑6 : تحلیل حساسیت نقطه تقاضای سوم 60

فهرست جداول                                                                        شماره صفحه

جدول ‏3‑1 میزان اهمیت قیمت و کیفیت در نقاط تقاضا 44

جدول4‑1 میزان اهمیت قیمت و کیفیت در نقاط تقاضا 55

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي