دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل 1: بیان مسئله و کلیات تحقیق 16

1-1- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی 17

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع 31

1-3- بیان مساله و اهداف تحقیق 36

1-4- جمع بندی 38

فصل 2: مروري بر ادبیات تحقیق 39

2-1- مقدمه 40

2-2- مقایسه زنجیره تامین تجاری و بشردوستانه 40

2-3- مرور ادبیات مکانیابی تسهیلات در لجستیک امداد بشردوستانه تحت قطعیت 43

2-4- مرور ادبیات مکانیابی تسهیلات در لجستیک امداد بشردوستانه تحت عدم قطعیت 44

2-4-1- رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت 46

2-4-2- مرور مقالات در حالت عدم قطعیت فازی و امکانی 54

2-4-3- مرور مقالات برنامه ریزی استوار 58

2-4-4- رویکردهای دیگر در نظر گرفتن عدم قطعیت 61

2-5- تبیین شکاف های تحقیقاتی 62

فصل 3: توسعه مدل های برنامه ریزی امکانی استوار 66

3-1- مقدمه 67

3-2- مدل کلی از مسئله لجستیک امداد 67

3-3- فرایند ارائه مدل در حالت غیر قطعی 70

3-3-1- مدل BPCCP 70

3-3-2- مدل RPP-I 73

3-3-3- مدل RPP-II 75

3-3-4- مدل RPP-III 77

3-3-5- مدل MRPP 77

3-3-6- مدل HWRPP 78

3-3-7- مدل SWRPP 78

3-4- جمع بندی 79

فصل 4: مطالعه موردی و تحلیل نتایج 80

4-1- مقدمه 81

4-2- روش حل 81

4-3- مطالعه موردی 82

4-4- تحلیل نتایج 86

فصل 5: جمع بندی و نتیجه گیری 87

5-1- نتیجه گیری 88

5-2- نوآوری های پژوهش 88

5-3- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 88

منابع 90

پيوست 96

 

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) چهار فاز چرخه ی مدیریت بحران 20

شکل (1-2) ساختار فضای بشردوستانه 21

شکل (1-3) بازیگران درگیر در زنجیره تامین بشردوستانه 24

شکل (1-4) تقسیم بندی اقلام امدادی 25

شکل (1-5) فعالت های امدادی اصلی 26

شکل (1-6) عملیات های  زنجیره تامین امداد 27

شکل (3-1) طرحی کلی از یک زنجیره تامین امداد 67

شکل (3-2) یک عدد فازی ذوزنقه ای 71

 

 

فهرست جداول

جدول (1-1) پنج فاجعه با بیشترین تلفات انسانی در بازه بین سال های 1980 تا 2012 18

جدول (1-2) بدترین بلایای اتفاق افتاده در ایران بر اساس تعداد تلفات 33

جدول (1-3) تقسیم بندی بلایا به همراه مثال 34

جدول (2-1) مقایسه ویژگی های دو زنجیره تامین تجاری و امداد 42

جدول (4-1) مقدار کالای جمع شده نوع  m در نقطه تامین i 83

جدول (4-2) کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه از نقطه تامین به مرکز تویع امداد 83

جدول (4-3) کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه از مرکز تویع امداد به نقطه آسیب دیده 83

جدول (4-4) مقدار کالای امدادی مورد نیاز نوع  m در نقطه آسیب دیده 83

جدول (4-5) هزینه انتقال هر واحد کالا از نقطه تامین به مرکز تویع امداد 84

جدول (4-6) هزینه انتقال هر واحد کالا از مرکز تویع امداد به نقطه آسیب دیده 84

جدول (4-7) نقاط کاندید برای احداث مراکز توزیع امداد 85

جدول (4-8) عملکرد مدل های ارائه شده 85

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا