دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………… 2

1-2 بيان مساله ………………………….. 2

1-3- سؤال تحقیق………………………….. 3

1-4- اهداف تحقیق…………………………. 3

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………… 6

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن ………… 6

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین …………… 7

2-2-2 تعریف زنجیره تامین………………….. 8

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین  9

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها………. 10

2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین…………… 10

2-3-1 شبکه سری…………………………… 11

2-3-2 شبکه واگرا…………………………. 12

2-3-3 شبکه­ی همگرا………………………… 12

2-3-4 شبکه مختلط…………………………. 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین…………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین……………. 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین……………. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین….. 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………… 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی……………… 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………….. 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی…………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی…………. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین………….. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی. 23

2-9 برنامه ریزی تولید…………………….. 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………….. 25

  • کاربردهای جنبی………………………. 25

2-10 کالای فاسد پذیر………………………. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی…………………….. 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد  28

2-11-1 اهميت انبار ………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها…………………….. 28

2-11-3  تخريب كالا ……………………….. 29

2-11-4 هزينه‏هاي ناشي از نگهداري نامناسب مواد اوليه   29

2-11-4-1- بسته بندي مناسب………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………. 31

2-12-1 مقدمه…………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی…………….. 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی……………… 33

2-14- مساله VRPTW……………………….. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………. 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم………. 35

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………. 37

3-2-  فرضیات مدل…………………………. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم………………………. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………. 38

3-6-  فرمول بندی مساله……………………. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه………………………………. 43

4-2-تحلیل حساسیت…………………………. 43

4-3- مساله مطالعه موردی ………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر………… 45

4-3-1-1 تاریخچه شرکت……………………… 45

4-3-2- بیان مساله موردی…………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………. 54

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:……………… 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……. 56

4-5- جمع بندی……………………………. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات…………….

5-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری …………………. 59

5-2- پیشنهادها…………………………… 60

منابع و مراجع …………………………… 61

پيوست

كد برنامه Lingo

چكيده انگليسي

 

 فهرست جدول­ها

جدول                                                                                               صفحه                                                                                                               

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…… 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه………….. 54

جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……. 55

جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره   56

 

فهرست نمودارها

شکل                                                                                                                 صفحه                                                                                                                

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…… 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره  57

فهرست شکل­ها

شکل                                                                                                                   صفحه                                                                                                                

شكل 2-1 : انواع كانال هاي ارتباطي در زنجيره ي تامين 11

شكل 2-2 : شبكه ي زنجيره ي تامين سري………… 12

شكل 2-3 : شكل زنجيره ي تامين واگرا…………. 12

شكل 2-4: شبكه ي زنجيره ي تامين همگرا……….. 12

شكل 2-5: شبكه ي زنجيره تامين مختلط…………. 13

شكل2-6 : نمايش شماتيك زنجيره ي تامين به صورت شبكه    19

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر