دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست رئوس مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 10

1-1-  مقدمه 11

1-2- ضرورتهای انجام تحقیق: 11

1-3- اهداف: 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 16

2-1- حمل و نقل کانتینری 17

2-2- مروری بر فعالیتهای ترمینال های کانتینری 19

2-3- روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال 21

2-4- فرآیند برنامه ریزی کشتی ها 22

2-4-1- برنامه ریزی اسکله 23

2-4-2- برنامه ریزی چیدن 23

2-4-3- برنامهریزی جرثقیل 24

2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا 25

2-6- حمل و نقل تدارکات 27

2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله 27

2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی 29

2-9- بهینه سازی حمل و نقل جرثقیل 31

2-10- مرور ادبیات: 31

2-14- نتیجه گیری و تحلیل مقالات قبلی: 34

فصل سوم: روش تحقیق 37

3-1- شبیه سازی: 38

3-2- مدل سازی: 39

3-3- مدل مفهومی مساله: 40

3-4- شبیه سازی کامپیوتری: 41

3-5- نرم افزارهای شبیه سازی 42

3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی 43

3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان 43

3-6-2- بهینه سازی تصادفی 44

3-6-3 روش پاسخ سطح 44

3-6-4- روش های اکتشافی 45

3-6-5- روش های آماری 46

3-7- طراحی آزمایشات تاگوچی 47

3-8- خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها 48

3-8-2- انتخاب عاملها و سطوح: 49

3-8-3- تعیین متغیر پاسخ: 49

3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده 49

3-8-5- انجام آزمایش 50

3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها: 50

3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات 50

3-9- الگوریتم حل: 50

3-10- نظریه صف: 51

3-11- فرمول های صف 53

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 57

4-1- شبیه سازی ترمینال کانتینری با نرم افزار Arena 59

4-2- تحلیل خروجی شبیه سازی: 63

2-4-1- تاثیر افزایش جرثقیل: 64

4-2-2- تاثیر افزایش سکو: 65

4-3- طراحی آزمایشات تاگوچی: 67

4-4- نتیجه گیری محاسبات: 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 72

5-1- نتیجه گیری: 73

5-2- پیشنهادات: 75

منابع و ماخذ 76

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 مقالات ارائه شده در مساله تخصیص عرشه 35

جدول 2-2  مقالات ارائه شده در مساله برنامه ریزی جرثقیل های عرشه 36

جدول3-1  اجزای مدل شبیه سازی 39

جدول3- 2 پارمترهای مدل صف 54

جدول4-1 متغیرهای معرفی شده در شبیه سازی 62

جدول  4-2  نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالت 3 سکویی 64

جذول4-3  نتایج حاصل از شبیهسازی برای حالت 2 جرثقیله 66

جدول4-4  مقادیر S/N برای سطوح هر عامل 68

جدول4-5  محاسبات آزمون ANOVA 70

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

شکل2-1 انواع کشتی ها برحسب اندازه 18

شکل2-2 میزان کانتینر جابجا شده در 5 بندر ایالات متحده 19

شکل2-3 ترمینال کانتینری 20

شکل 2-4 بخش های عملیاتی ترمینال های کانتینری 22

شکل 3-1  ارکان اصلی سیستم 38

شکل3-2 مدل مفهومی مساله 40

شکل 3-3 ساختارهای سرویس رسانی 53

شکل4-1 ماژول های Arena برای ورود و استقرار کشتی ها 60

شکل4-2 اجزای مدل Arena مربوط به قسمت دوم شبیه سازی 61

نمودار4-1 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد جرثقیل 65

نمودار4-2 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد سکوها 67

شکل4-3 نمودار S/N برای هر سه عامل 68

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.