دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق 2

1-3- بیان مسأله 3

1-4- فرض­های مسأله 3

1-5- ساختار تحقیق 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5

2-1- مقدمه 6

2-2- پیشینه تحقیق 6

2-3- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9

2-3-1- اهداف فرایند توسعه محصول جدید 10

2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید 11

2-3-2-1- ايد‌ه‌يابي و ایده­زایی 11

2-3-2-2- پالايش ايده‌ها و انتخاب يك ايده 11

2-3-2-3- توسعه مفهوم 12

2-3-2-4- توسعه استراتژي بازاريابي 12

2-3-2-5- بررسي تجاري 12

2-3-2-6- توسعه محصول 14

2-3-2-7- آزمايش بازار 15

2-3-2-8- تجاري­كردن 15

2-4- منطق فازي 15

2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17

2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم 24

2-6-1- تفاوت گروه با تيم ( گروه کاری) 25

2-6-2- انواع تيم 26

2-6-3- خلق تيم­هايي با عملکرد عالي 27

2-7- بهینه­سازی چندهدفه 28

2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه 29

2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب 31

2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه 32

2-7-3-1- روش مجموع وزنی 32

2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی 33

2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی 33

2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت 35

2-8- الگوریتم ژنتیک GA 35

2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک 36

2-8-2- عملگرهاي الگوریتم  ژنتيك 37

2-8-2-1- عملگر انتخاب 37

2-8-2-2- عملگر تقاطع 39

2-8-2-3- عملگر جهش 41

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق 42

3-1- مقدمه 43

3-2- تعریف مسأله 43

3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی 44

3-3-1- اندیس­ها 44

3-3-2- پارامترهای ورودی 44

3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری 44

3-3-4- مدل ریاضی 45

3-3-5- تحلیل مدل 46

3-4- روش حل 46

3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa 47

3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی 51

3-4-3- ساختار كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي 51

3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوريتم ژنتيک 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق 55

4-1- مقدمه 56

4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو 56

4-3- نحوه نمایش جواب 59

4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 63

5-1- نتیجه­گیری 64

5-2- پیشنهادات آتی 65

منابع و مآخذ 66

فهرست جدول­ها

جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی 17

جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18

جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی 18

جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری 18

جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19

جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25

جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی 50

جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50

جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی 56

جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد 56

جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت 56

جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت 57

جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57

جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب 62

 

فهرست شکل­ها

شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید 11

شکل (2-2). نمودار منحنی­هاي عمر محصولات مختلف 14

شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی 16

شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازي 16

شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25

شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تيم حل­کننده مسأله، تيم خودگردان و تيم متخصص 27

شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف 30

شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف 31

شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو 36

شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت 39

شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع 40

شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای 40

شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت 41

شكل ( 2-14 )  يك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش 41

شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک 53

شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک 54

شکل ( 4-1 ). تخصیص 5 کارمند به 2 پروژه و 2 مهارت 59

شکل ( 4-2 ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال 60

شکل ( 4-3 ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع 61

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی