دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه 

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- هدف انجام تحقیق. 5

1-4- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-5- ساختار تحقیق. 6

 

فصل دوم مرور ادبیات

2-1- مقدمه. 8

2-2- تکنولوژی گروهی. 9

2-2-1- کاربرد کدگذاري در تکنولوژي گروهي‌ 10

2-2-2- نتايج‌ انعطاف‌پذيري‌.. 11

2-3- توليد سلولي. 16

2-3-1- مزايا و معايب توليد سلولي.. 24

2-4- زمانبندي. 34

2-4-1- مدل‌هاي زمانبندي.. 39

2-5- مروری بر مسائل تولید سلولی با رویکردهای تشکیل سلول، چیدمان سلول و زمانبندی گروهی. 43

 

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 53

3-2- مفروضات. 54

3-3- نمادهای مدل. 55

3-3-1- اندیس­ها.. 55

3-3-2- پارامترهای ورودی.. 56

3-3-3- پارامترهای خروجی.. 56

3-3-4- متغیرهای تصمیم­گیری.. 57

3-4- مدل ریاضی. 57

4-4- تشریح مدل. 57

3-2- روش حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک. 61

3-2-1- آشنایی با الگوریتم ژنتیک.. 61

3-2-1-1- مقدمه.. 61

3-2-1-2- زمينه هاي بيولوژيکي.. 63

3-2-1-3- فضاي جستجو.. 64

3-2-1-4- مسائل NP. 65

3-2-1-5- مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيك.. 67

3-2-1-5-1- اصول پايه.. 67

3-2-1-5-2- شماي كلي الگوريتم ژنتيك.. 67

3-2-1-5-3- کد کردن.. 69

3-2-1-5-4- روش هاي کدينگ.. 70

3-2-1-5-5- کروموزوم.. 73

3-2-1-5-6- جمعيت.. 73

3-2-1-5-7- مقدار برازندگي.. 74

3-2-1-5-8- عملگر تقاطع.. 75

3-2-1-5-9- عملگر جهش.. 77

3-2-1-5-10- روش هاي انتخاب.. 77

3-2-1-6- ارائه الگوریتم پیشنهادی. 80

3-2-1-7- نمایش کروموزوم.. 80

3-2-1-8- ایجاد جمعیت اولیه.. 82

3-2-1-9- تابع برازندگی.. 82

3-2-1-10- انتخاب.. 83

3-2-1-11- تقاطع.. 83

3-2-1-12- جهش.. 86

3-2-1-13- معیار توقف.. 86

 

فصل چهارم محاسبات و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه. 88

4-2- اعتبارسنجی و ارائه مثال عددی. 88

4-3- نتایج محاسباتی و تحلیل آنها. 93

 

فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری. 100

5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 100

پیوست

کد الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب.. 103

منابع و مراجع. 109

 

 فهرست جداول

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

جدول ‏2‑‏1. مزایای CM بعد از دو ماه عملیات [31].. 28

جدول ‏2‑2. منفعت­های گزارش شده از تولید سلولی در [15].. 30

جدول ‏2‑‏3. بهبودهای عملکرد گزارش شده در [13].. 31

جدول ‏2‑‏4. خلاصه­ای از مرور ادبیات.. 49

جدول ‏3‑‏1. نمایش جواب مساله توسط کروموزوم.. 80

جدول ‏3‑‏2. مثالی از تقاطع مورد استفاده.. 85

جدول ‏4‑‏1. اطلاعات اولیه مثال.. 90

جدول ‏4‑2. مقایسه زمانی بین حل با لینگو و حل با الگوریتم GA   94

 

فهرست شکل­ها

 

   عنوان                                                                                        شماره صفحه

 

شکل ‏2‑1. محيط توليدي توليد کارگاهي [9].. 18

شکل ‏2‑2. خط توليدي خط جريان [9].. 19

شکل ‏2‑3. سیستم تولید سلولی [9].. 22

شکل 2‑‏4. چیدمان سلولی پایه الف) چیدمان خطی تک ردیفی ب) چیدمان خطی دو ردیفی.. 50

شکل ‏3‑‏1. چیدمان سلول­ها و ماشین­ها.. 54

شکل ‏3‑‏2. نمونه اي از فضاي جواب.. 65

شکل ‏3‑‏3. کدينگ باينري.. 70

شکل ‏3‑‏4. کدينگ جهشي.. 71

شکل ‏3‑‏5. کدينگ ارزشي.. 71

شکل ‏3‑‏6. کدينگ درختي.. 72

شکل ‏3‑‏7. فضاي کدينگ وفضاي جواب.. 73

شکل ‏3‑‏8. مثالي از عمل جابجايي تک نقطه­اي.. 75

شکل ‏3‑‏9. تقاطعي دو نقطه اي.. 76

شکل ‏3‑‏10. عمل تقاطعي يکنواخت.. 76

شکل 3‑‏11. چرخ رولت.. 78

شکل 3‑12. انتخاب تورنامنت.. 79

شکل ‏4‑1. نمایی از تشکیل سلول و چیدمان سلولی مثال حل شده   92

شکل ‏4‑‏2. نمای گانت مثال حل شده.. 92

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.