دانلود پایان نامه ارشد درباره: تحول معنای اراده

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

–   اراده و علیت  :  برای  شروع  بحث  ابتدا  یاد آوری  چند  نکته از مباحث گذشته لازم است . در نقد عقل محض ، در بحث مغالطات و شاکله ها این مطلب آشکار گردید که گرچه شناخت نظری و  علمی ِ علیت ما را در ترتب و توالی زمانی و جبر علی گرفتار می سازد ، اما علیت اصلی ریشه در بعد معقول انسان دارد و خارج از ابعاد زمان و مکان شکل می گیرد و « اصل علیت دال بر جریان منظم زمان و حتی سامان دهندة همین نظم است و مؤید بازگشت ناپذیری زمان . . .به نظر کانت ، همواره میان علت و معلول فاصله ای هست . . . کانت به علت فاعلی از لحاظ خصوصیت آن و از لحاظ تفاوتی که با علت صوری دارد ، توجه داشته است . » (ژان وال ، 1370 ،ص 328 و 329 )

از نظر کانت علت فاعلی تنها علیت آزاد در جهان است که قادر است به نحو خودانگیخته و فارغ از هرگونه اجباری متعلق شناخت [1] خود را بیافریند و این ویژگی اصلی آن را از علل دیگر جدا می سازد .                 ( یعنی علیت بر مبنای ارادة  آزاد را از علیت بر مبنای قوانین طبیعی) گفتار زير شاهد اين دعوي است :

(( . . .  نوعي آزادي به مفهوم استعلائي ، به عنوان نوع مخصوصي از عليت كه ميتوان رويدادهاي جهان را بر طبق آن تعقيب كرد ، وجود دارد ، يعني نيروي  ذهني كه  به نحو مطلق   كيفيتی [2]( حالتي ) را  و  بنا براين  سلسله اي از عواقب آ ن حالت را  آغاز مي كند . پس نه تنها آغاز سلسله  بنحو  مطلق به وسيلة اين خودانگيختگي است ، بلكه ايجاب (تعين) خودِ اين خودانگيختگي،  آغاز كنندة ، ايجاد  اين سلسله است ،( و اين) يعني ، عليتش (عليت سلسله ) به نحو مطلق موجود خواهد شد . )) (kant , 1998 , p  485  )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.