دانلود پایان نامه ارشد درباره:اراده انگاری از کانت تا نیچه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اراده و نبوغ[1] :

چنانکه دیدیم کانت سراسر اندیشه‌های انتقادی خود را در باب اخلاق و عقل عملی و حقوق و  ایدة تاریخ و . . .  بر بنیاد مفهوم «آزادی» و اختیار بنا نهاده است . در عرصة هنر نیز به دلیل آنکه انسان به اعتبار عقل عملی  خود آزاد است ، قدرت و توانایی آفرینش اثر هنری را نیز دارد‍. در نقد اول ، فعّالیتِ آزادِ تخیل نقش شکلواره سازی و تنظیم انطباعات حسی ذیل مفاهیم فاهمه ،‌ را ایفاء می‌کند ، در این ایفاءِ نقش، فاهمه حاکم بر تخیل است و اگرچه بدون در نظر گرفتن این نقش هرگز پدیداری برای ما قابل فهم نمی‌گردد ، اما تخیل از آزادی عمل برخوردار نیست . در نقد سوم بحث از بازیِ  آزادِ قوة خیال است که در آن مخیله کاملاً آزاد و فارق از سلطة قوای شناختی دیگر ، صرفاً به واسطة صور پیشین‌[2] خودش ، عمل می‌کند . این عمل فعالانة قوة خیال به  بازی آزادی می‌ماند که به واسطة آن ما همچون شناخت نظری با تطابق محض قوای ذهنی روبرو نیستیم ، بلکه با گونه‌ای بازی و جابجایی دائمی در  میان مفاهیم فاهمه و صور معقول مواجه   می شویم که از این طریق و به واسطة خلاقیتِ آزاد متخیله ، ایده‌ معقول به صورتی  نمادین ، برای ما متمثل می‌گردد . این  آشکارگی و نظارة صور معقول است که ارادة فرد را به آفرینش یا خلق  اثری هنری برمی‌انگیزاند . به این نحو گویی، نبوغ هنریِ فرد ژنی یا هنرمند نابغه ، تجلّیِ  امر معقول(ایده)است در امر محسوس ( اثر هنری که در عالم پدیداری ظهور می‌یابد) .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

متن کامل در سایت امید فایل 

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.