دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تحول معنای اراده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق  و دفاع از ارادة آزاد

کانت با تجربه ای که بوسیلة  نگارش و انتشار واستقبال  از دو کتاب   نقد عقل محض و تمهیدات  کسب کرده ،  در زمینة اخلاق ترجیح می دهد که به روش معکوس عمل کند . یعنی ابتدا در  کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق  به روش تحلیلی [1]  از معرفت عام که ارادة آزاد را  مسلم فرض میکند ، شروع میکند و سپس به شیوة تالیفی [2] دوباره از بررسی اصل آزادی ، به معرفت عامی که مصداق آن اصل است باز می گردد . و درنهایت در این کتاب  تنها به دفاع از آ زادی اکتفا میکند و تصدیق آن را به کتاب نقد عقل عملی موکول می گرداند . شاهد این ادعا جملات  کتاب بنیادها است  « ما سرانجام ، مفهوم قطعی                 ] و معین اخلاق [ را به اندیشة آزادی رد] و ارجاع [ کردیم . ولی از این که ] اندیشة آزادی[ را چون امری واقعی در خودمان و در طبیعت آدمی نشان دهیم ناتوان بوده ایم . »( کانت ، 1369 ، ص108)

       وی در این کتاب برای دفاع از  ارادة آزاد  از  نظریة معروف ” دو نظر گاه [3] ”  استفاده می کند .  این نظریه بیان میکند که به جهت نظری ما محکوم به قوانین ضروری یا جبر علّی هستیم ، اما از نظر عملی ما خود را آزاد می دانیم و هرگز قادر نیستیم یکی از این دو وجه نظر را به نفع دیگری رها کنیم .   علی الخصوص که اجتماع این دو نظر به تناقض نمی انجامد ،زیرا تناقض هنگامی لازم می آید که ما از حیث واحد و در معنایی واحد خود را هم آزاد و هم مجبور بدانیم . (سالیوان ، 1380،ص 226 و 227 )

متن کامل در سایت امید فایل 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.