دانلود پایان نامه:تأثیر راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درس علوم دانش آموزان پا یه سوم ابتدایی- قسمت 2

ا خواهیم داشت، حال آن که یادگیری فعالانه یعنی «تعامل کلامی» در این روش جای خود را به نوشتن ، فرستادن ای میل و گفتگو کردن داده است. اغلب فراگیران در این روش آموزشی، ارتباط مستقیم، در امر یادگیری مستقل و خودگردان هستند و معمولاً در زمینه های خود خواسته و برای برآوردن نیازهایی از قبیل اطلاعات و دانش در زمینه کاری که به آن ها محول شده است، حتی سرگرمی یا تأمین نیازهای درون خانواده به این روش روآورند(اکبری،1389).

با این توضیحات اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر به روشنی مشخص می گردد. از یک سو خودتنظیمی در یادگیری مطرح است که در واقع شیوه ی چگونه یاد گرفتن را در فرد نشان می دهد و فرد با بهره گرفتن از آن می تواند زمینه یادگیری بهینه ای برای خود فراهم سازد. و از طرف دیگر آموزش الکترونیکی در یادگیری مطرح است که در واقع مجموعه ای از تکنولوژی های چند رسانه ای، فرارسانه ای و ارتباطات از راه دور است که

باعث شکوفایی و باروری اقتصادی فرهنگی و آموزشی کشور را فراهم می کند. لذا شناخت شرایط و ویژگی های گوناگون حاکم بر این دو مؤلفه ی تأثیر گذار در یادگیری دانش آموزان در هر مقطع آموزشی و شرایط زمانی و مکانی برای افراد و هم چنین شناسایی راه هایی که پیشرفت درسی را در بر می گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این اینجا پیشرفت درسی در مقطع ابتدایی با بهره گرفتن از راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :110

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***