دانلود پایان نامه:بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در   ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

تکه ای از متن پایان نامه :

چكيده

این پژوهش با هدف بررسي تاثیر فرهنگ سازماني موجود نداجا بر به‌كارگيري نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذيرفته می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کابردی و از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابينز و ویلیامسون[1] بهره گیری شده که با بهره گیری از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی 10 فرضیه به بوته آزمایش نهاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بين مؤلفه‌هاي حمايت‌مديران، هويت‌سازماني، سبك‌رهبري، سيستم‌كنترل، يكپارچگي و الگوهاي‌ارتباطي موجود در نداجا با به‌كارگيري مديريت دانش ارتباط هست. هم‌چنين 4فرضيه خلاقيت فردي، سازش با پديده تعارض، سيستم پاداش و خطرپذيري با مديريت دانش ارتباط معناداري را مشاهده ننموده‌اند.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازماني، مديريت دانش، رابينز، نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا

 

[1]– Williamson

 بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.