دانلود مقاله رایگان درباره مهارت اجتماعی – رشته روانشناسی – قسمت 3- قسمت 2

از کند و با سکوت خود حقیقت را کشف کرده و برنامه های درمانی خود را گسترده تر می کنند . اینطور به نظر می رسد که فرد دارای مشکل از آموزش حل مشکل خود بهتر سود می برد و بهتر راضی می شود تا حل مشکلش . اگر شما بتوانید که به فرد کمک کنید تا برای ابراز مشکل و احساس درونی خود بطور کافی احساس امنیت کند ، آنگاه به فرد این اطمینان را داده اید که مشکل او حل خواهد شد .

تاثیر ، امتیازات و خطرات
پاسخ همدردی (واکنش همدردی ) یکی از بهترین روش های درمانی تحقیقاتی است . نشان داده شده است که این روش یکی از راه های موثر درمانی است (ایگان 1979) . اگر در درمان از این روش استفاده شود باید به صورت دوستانه باشد . اغلب انبوهی از راه حل ها و شیوه های درمانی مربوط به همدردی وجود دارد و ارائه می شود از جمله داشتن دید مثبت بی قید و شرط وگرم ، گشاده رو ، صاف و روراست بودن . این طور نیست که همدردی به تنهایی مفید و سودمند باشد بلکه این پاسخ های گوناگون از حساسیت و شدت موضوعات می کاهند . هیچ خطری به غیر از مشکلات کوچک بحث شده دربالا وجود ندارد .
ابراز عصبانیت بطور سازنده
قسمت چهارم مقاله درباره مهارت اجتماعی
دانلود متن