جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث – پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مبانی در لغت واصطلاح

جهاد  اقتصادی هم چون سایر رفتار های انسانی بر یک سلسله مبانی و اصول بنیادینی پایه گذاری گردیده است که بدون در نظر داشت آن ها ، تعیین ابعاد مختلف جهاد اقتصادی موثر نخواهد بود . مبانی جهاد اقتصادی پایه و شالوده ی جهاد اقتصادی به شمار می آید .برخی از مهم ترین مبانی و اصول جهاد اقتصادی با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم مطرح  می شود  .

واژه ی مبنا از ریشه ی بنا و به معنای ؛ پایه ، بنیاد و زیر ساخت آمده است .( ابن منظور ، 1414 ق ، ج 1،ص506.)

مولف التحقیق پس از نقل سخن لغت شناسان می گوید : معنای اصلی این واژه ضمیمه سازی اجزاء و مواد و عناصر خاص به یک دیگر ، به منظور پیدایش ساختار ویژه و با کیفیت و با ساختار خاص است .( حسن مصطفوی ،1385، ج1، ص326.)

مبانی در اصطلاح : به سلسله معارف نظری گفته می شود که جنبه های مختلف یک موضوع، از جمله جنبه های هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی آن را در بردارند. این معارف با بینش ها، باورها و احکام ناظر به هست و نیست ها سروکار دارند و پایه ها و زیرساخت های معرفتی علوم را تشکیل می دهند.(راغب اصفهانی ،بی تا ، ص 147.)

از این رو ، آنچه موجب پیدایش ساختار شیئ می گردد ، مبانی آن به شمار می آید . بنابراین ، بنیاد های انسان شناختی ، معرفت شناختی و هستی شناختی که جهاد اقتصادی بر آن ها استوار است مبانی جهاد اقتصادی خوانده می شود .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث