تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم – دانلود پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شیخ اشراق می­فرماید: شر و شقاوت در عالم ظلمات (جهان مادی) از لوازم حرکتند و ظلمت و حرکت از لوازم قهری که در انوار قاهره و مدبره وجود دارد نشات می­گیرد و شر از راه وسائط لازم می­آید و نور الانوار محال است که دارای جهات و هیئات ظلمانی باشد … و شر در این جهان بسیار کمتر از خیر است.[1]

ربط بین خیرات و شرور عالم ماده انفکاک ناپذیر و ناگسستنی است. محال است عالم ماده باشد و هیچ شرّی در آن وجود نداشته باشد. شر ذاتی عالم مادّه است. زمانی می­توانیم بگوییم که در این عالم، شرّی نباشد که این عالم را غیر مادّه فرض کنیم.  نمی­توانیم بگوئیم که هم عالم مادّه موجود باشد و هم وجود شرور را در آن نفی کنیم، همچنان که نمی­توانیم آتش و خواصّش را داشته باشیم، امّا آتش سوزنده نباشد یا بگوئیم چرا آتش غیر سوزنده خلق نشده است. فرض جهان مادّی، بدون تزاحم و تضاد، فرض جهان دیگری است پس عالم مادّه اگر بخواهد خیر محض باشد، دیگر این عالم، عالم مادّه نخواهد بود و جهان مجرّد می­باشد. شرور قلیل از دو جهت وجودشان برای عالم مادّه ضروری است:

1ـ از جهت مادّه و این که هیولی می­تواند صورتی از دست بدهد و صورتی دیگر بپذیرد و از قوّه به فعلیت در آید، به عبارت دیگر: مادّه این موجودات قابلیت پذیرش صور متضادّه را داشته، که منشأ تضاد و کن و فساد عالم می­باشد.

2ـ از جهت فاعل و این که او نمی­تواند سبب أفعال متضاد و در پی أعراض متفاوت باشد و در همه جا باید بر نهج واحد و تابع صفات ذاتی و آثار طبیعی خود عمل نماید. هر شیئی اوصاف ذاتی و طبیعی معینی دارد که تخلّف نمی­پذیرد. اشیاء ذات خود را در همه جا بروز  می­دهند و هر موجودی بر طبق طبیعت خاصّة خودش باید فعلیّات مخصوص خود را در هر شرائطی بروز دهد. فلذا آتش همه جا به اقتضای ذاتش می­سوزاند و باید فعلیات خود را در هر شرائطی بروز دهد، و به خاطر همین محال است در بعضی موارد کوتاهی کرده، مثلاً از سوزاندن بدن انسان سر باز زند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم