تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران – دانلود پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تاریخچه  توسعه مالی و رشد

طي سال هاي اخير، رابطه ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي بطور گسترده اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سؤال اساسي اين است كه آيا توسعه مالي موجب تسريع و تسهيل رشد اقتصادي مي شود؟ پژوهشگران، سياست هاي اقتصادي متعددي را بر رشد اقتصادي موثر مي دانند که یكي از اين سياست ها، توسعه بخش مالي است. ارتباط نظري ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي به مطالعه شومپیتر ( 1934)[1] مربوط مي شود. وي خدمات واسطه گري مالي را از ملزومات اساسي توسعه اقتصادي تلقي مي كند. اكثر الگوهايي كه ارتباط ميان خدمات مالي و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، در چارچوب مدل هاي نئوشومپيتري دسته بندي مي شوند. كاركرد مالي در اين الگوها از دو كانال نرخ انباشت سرمايه و نرخ نوآوري، بر رشد پايدار اقتصادي اثر مي گذارد. تفاوت اين الگوها با مدل ها ي رشد برون زا عمدتاً مربوط به جايگاه تغييرات فن آورانه است. همچنين در مدل هاي درون زا، با فرض بازدهي غير نزولي، سياست هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق اثرگذاري بر انباشت سرمايه انساني و فيزيكي و همچنين كارايي عوامل توليد، بر رشد بلند مدت اقتصادي موثر هستند.

نظريه پردازان رشد درون زا با مدل سازي خدمات مالي، به برخي نتايج همچون اثر مثبت واسطه گري مالي بر رشد سطح پايدار و نيز اثر منفي مداخله دولت در سيستم مالي بر رشد اقتصادي، دست يافته اند. بر اساس مطالعه كينگ و لوين (1993)[2]، توسعه مالي موجب مي شود اول آنكه بهترين طرح هاي سرمايه گذاري انتخاب شود و اجراي طرح هاي بزرگ از طريق تجهيز منابع كوچك تامين مالي گردد، دوم آنكه ابزارهاي مالي تنوع و گسترش يابد و سوم آنكه امكان دريافت پاداش نوآوري براي روش هاي جديد فراهم گردد. بدين ترتيب، توسعه مالي از طريق ايجاد و گسترش نهادها، ابزارها و بازارهاي مالي به فرايند سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كمك مي كند. همچنين، واسطه هاي مالي با انتقال پس اند ازهاي داخلي و خارجي به بنگاه هاي سرمايه گذار و استفاده كارا از منابع مالي، بر فرايند سرمايه گذار ي و رشد اقتصادي موثر هستند. البته ديدگاه هاي ديگري نيز در ارتباط با تعامل ميان بخش مالي و رشد اقتصادي مطرح شده است به عنوان نمونه رابينسون (1952)[3] معتقد است كه رشد اقتصادي در ابتدا، به دليل افزايش تقاضاي خدمات مالي موجب گسترش بخش مالي    مي شود. در مقابل، لوكاس (1988)[4] عقيده دارد كه اقتصاددانان، رابطه ميان بخش مالي و رشد اقتصادي را بيش از اندازه بزرگ كرده اند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.