برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر – پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

برنامه ریزی تولید

مولا[1][8]در سال 2006 مدلی برای برنامه ریزی تولید در شرایط غیرقطعی ارائه نمود.در سال 2005 برنامه ریزی خطی امکان پذیر برای برنامه ریزی تولید توسط ری-چن وانگ[2][9]بیان شد.در سال 2010 جوسفا مولا[3][64] تاثیر برنامه ریزی فازی را برای زنجیره تامین تولید ارائه کرد.تعیین برنامه زمانبندی و توالی عملیات در مسائل برنامه ریزی تولید به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی نقش مهم و موثری دارد، زیرا زمانبندی تولید باعث جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و یا حذف بیکاری ماشین آلات و تلاش برای استفاده بهتر از آن ها، پاسخگویی به موقع به سفارشهای مشتریان و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در موقع مناسب می شود. مسائل زمانبندی تولید بسیار متنوع هستند.

هدف زمانبندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت ها است. داشتن یک برنامه زمانبندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش کارائی و دسترسی به اهداف سازمان دراد. مدل زمانبندی تولید در هر یک از سازمان های تولیدی با توجه به اهداف و الویت های دسترسی به هر یک از آن ها متفاوت است. بنابراین برای تعیین مدل زمانبندی مناسب در سازمان ابتدا باید اهداف، الویت و محدودیت منابع مورد بررسی قرار گیرد.

برنامه ریزی تولید در واقع زمان بندی و تعیین ترتیب اولویت های  انجام کارها به صورت بهینه می باشد . واضح است که برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره وری ضرورت دارد .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر