ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن – پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ايستون[1] و همکاران (2002) ارزيابي عملکرد بخش خريد را در زنجيره‌ي‌تأمين بررسي کردند. آن‌ها با اشاره به اين موضوع که اندازه‌گيري عملکرد بخش خريد و مقايسه آن عملکرد با ساير دپارتمان‌هاي خريد کاري بسيار مشکل است اين دشواري را ناشي از نبود معيار اندازه‌گيري قابل قبول و روش‌هاي مناسب براي ادغام اين معيارها و ارائه يک عملکرد کلي دانستند. آن‌ها يک مدل DEA را براي ارزيابي عملکرد خريد در صنعت پتروشيمي توسعه دادند.

کوجيما[2] و همکاران (2008) ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين را در محيط توليد به موقع[3] (JIT) در نظر گرفتند. محيط JIT در نظر گرفته شده توسط آن‌ها داراي دو نوع سيستم کانبان با تقاضاي تصادفي و زمان‌هاي فرآيندي قطعي است. آن‌ها الگوريتمي را براي ارزيابي دقيق عملکرد توسعه دادند.

گوناسکاران و همکاران (2004) اشاره کرده‌اند که اندازه‌گيري عملکرد و معيارهاي وابسته به زنجيره‌ي‌تأمين در تحقيقات و کارهاي عملي مورد توجه کافي قرار نگرفته است. آن‌ها چارچوبي را براي فهم بهتر اهميت ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين و معيارهاي آن توسعه دادند. آن‌ها با تنظيم يک پرسش‌نامه و ارسال آن به 150 شرکت بزرگ در صنايع مختلف و در کشور انگلستان معيارهاي ارزيابي و اهميت آن‌ها را مشخص کردند. معيارها در چهار دسته فرآيند‌هاي اصلي زنجيره‌ي‌تأمين به صورت: برنامه‌ريزي، منبع، توليد (ساخت/مونتاژ) و تحويل دسته‌بندي شده‌اند. آن‌ها پس از دريافت پرسش‌نامه‌ها و تعيين اهميت هر شاخص آن‌ها را در سه دسته‌ي کلي مديريتي استراتژيک، فني و عملياتي طبقه‌بندي کرده‌اند تا سطح مديريتي مناسب براي داشتن اختيار و مسئول بودن در قبال هر معيار مشخص شود. سطح استراتژيک عملکرد مديريت ارشد را نشان مي‌دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن