ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی – دانلود پایان نامه ارشد مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیش­بینی فروش: مدیریت باید پیش­بینی کند که آیا میزان فروش براي بازگشت سود کافی است یا خیر. همچنین باید روند فروش محصولات مشابه و وضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورد کند. در اینجا از روش­هاي پیش­بینی فروش استفاده می­شود. نکته مهم در پیش بینی میزان فروش محصول این است که آیا مشتري، محصول مورد نظر را به طور مستمر خریداري می­کند یا به طور غیرمستمر یا فقط یک­بار. در شکل(2-2) منحنی­هاي عمر محصولات مختلف نشان داده شده است.

قسمت( الف )، منحنی عمر محصولاتی است که یک­بار خریداري می شود. روند افزایش این محصولات از صفر شروع می­گردد سپس به حداکثر می­رسد و پس از آن که خریداران بالقوه اشباع شدند به صفر می رسد؛ البته اگر خریداران جدیدي وارد بازار شوند منحنی به صفر نمی رسد.

قسمت ( ب ) منحنی عمر محصولاتی که به طور غیر مستمر خریداري می شود نشان می دهد که این جایگزینی یا به علت استهلاك فیزیکی است ، یا منسوخ شدن براثر از مد افتادگی و تغییر سلیقه ها و گرایشها.

قسمت ( ج ) منحنی عمر محصولاتی که به طور مستمر خریداري می شود نظیر محصولات مصرفی و محصولات صنعتی بی دوام نشان می دهد که تعداد خریداران اولیه ابتدا افزایش و سپس – با فرض ثابت بودن جمعیت – کاهش می یابد. خریدهاي مجدد بزودي اتفاق می افتد و آن هنگامی است که تعدادي از خریداران محصول راضی بوده ، مشتري دائمی می­گردند . سپس منحنی فروش در حالت افقی قرار می گیرد که نشان دهنده حجم ثابتی از خرید است . در اینجا محصول دیگر در گروه محصولات جدید قرار ندارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی