ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رویکردهای دیگر در نظر گرفتن عدم قطعیت

دويِن و همكاران در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]20[.  باربارسگلي و آردا در سال 2004 یک برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای را برای برنامه ریزی حمل و نقل در پاسخ به بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]2[.

سالمرون و آپته در سال 2010 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها بیشینه سازی رضایتمندی نقاط آسیب دیده بوده است]88[.  رالز و ترن كوئيست در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی را در فاز قبل از وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]89[. گُرمز و همكاران در سال 2011 یک مدل برنامه ریزی سناریویی را در بحران ارائه کردند که مکانیابی مراکز توزیع اصلی و مکانیابی مراکز توزیع محلی را با هدف کم کردن فاصله ها ارائه کردند]90[.  كَمپل و جونز در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی تک مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]91[.

چِن و همكاران در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی تک مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]92[.  رالز و ترن كوئيست در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]93[.  تري كوير و همكاران در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]94[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا